Jaarvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 8 januari 2018Geachte leden.

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse algemene ledenvergadering
van HSV De Kreek, die gehouden zal worden op vrijdag 23 februari 2018 om 20.00 uur
in het dorpshuis , in Well.

Agenda.
1    Opening door de voorzitter.
2    Notulen vorige vergadering.
3    Financieel jaarverslag penningmeester, en begroting 2018
4    Verslag kascontrole commissie en benoeming nieuw kascommissie lid,
                          aftredend A , Vernooy.
5    Bestuursverkiezing; aftredend en herkiesbaar voorzitter Co Oomen en
                           commissaris Bas van de Laar .
6    Jeugd vissen.
7    Vergunningen 2018 vispas € 33,00 , tweede vispas € 19,00
                        en jeugd tot en met 13 jaar (per 1 januari) € 5,00.
8    Wedstrijd Beheerseenheid 2018 in Aalst.
9    Rondvraag .
10  Uitreiking prijzen Konings vissen, je moet minimaal 5 wedstrijden mee 
                        gevist hebben,   competitie prijzen 1-2.
11  Einde vergadering.